google-site-verification: google93dbd38004e61688.html
 

mibq contestants 2015

Sakshi Batra
Sakshi Batra
Shweta Rajput
Shweta Rajput
Shobha Girdhar
Shobha Girdhar
Sarika Goyal
Sarika Goyal
Harsimran Gupta
Harsimran Gupta
Jyothika Sehgal
Jyothika Sehgal
Teena Bhasali
Teena Bhasali
Monica Kathuria
Monica Kathuria
Nisha Kumar
Nisha Kumar
Parika Kapoor
Parika Kapoor
Namita Paritosh Kohok
Namita Paritosh Kohok
Dr. Elakshi Morey Gupta
Dr. Elakshi Morey Gupta
Preeti Kumar
Preeti Kumar
Puja Negi Rajta
Puja Negi Rajta
Tanvi Tushar Sawant
Tanvi Tushar Sawant
Nisha Bedi
Nisha Bedi
Ayesha Soldier Raina
Ayesha Soldier Raina
Swati Rastogi
Swati Rastogi
Sarabjit Kaur
Sarabjit Kaur
Dr. Neha Bhardwaj
Dr. Neha Bhardwaj
Shelly Joshi
Shelly Joshi
Samaira Kapoor
Samaira Kapoor
Amrit Kaler
Amrit Kaler
Anita Chhabra
Anita Chhabra
Lakshmi Seshadri
Lakshmi Seshadri
Shivani Chhetri
Shivani Chhetri